Warto wiedzieć z serwisu KRPD.PL Warto wiedzieć z serwisu KRPD.PL http://old.krdp.pl/ Mon, 26 Feb 2018 00:58:48 +0100 120 Europejski Rejestr Doradców Podatkowych (European Tax Register) Europejski Rejestr Doradców Podatkowych (European Tax Register) to ogólnoeuropejski rejestr doradców podatkowych prowadzony przez Confederation Fiscale Europennee (CFE). Rejestr ten umożliwia wy Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sąd http://prawnicyrazem.pl/ Terminy i miejsca Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP KOMUNIKAT Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Po