CFE
Pl International
Warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie następujące warunki:

  - mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  - korzystać z pełni praw publicznych,
  - posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
  - posiadać wyższe wykształcenie,

  oraz

  - złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
  - odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową,
  - złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu)

  lub

  - być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
  - posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

  Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) zwanej dalej "ustawą o uznawaniu kwalifikacji", jeżeli:


  - mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  - korzystają z pełni praw publicznych,
  - złożą wniosek o wpis na listę, nie później niż w terminie (12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji).

   Droga do zawodu doradcy podatkowego

   podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
   Kalendarium KIDP
   luty 2018
   pnwtśrczwptsond
   1 2 3 4
   5 6 7 8 9 10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19 20 21 22 23 24 25
   26 27 28
   Twoja lokalizacja: Start  /  Dla kandydatów na doradców podatkowych /  Warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego
   »Na górę »Strona główna »Drukuj
   KIDP (centrala)
   02-362 Warszawa,
   ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310
   tel. (22) 578-50-00,01,02
   fax (22) 578-50-09
   bip podatki lista doradcy lista podmiotow lista doradcy lista doradcy lista doradcy podnoszenie kwalifikacji
   © Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki