CFE
Pl International
Praktyki zawodowe

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.

  Praktyka jest odbywana w wymiarze 8 godzin w tygodniu.
  Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych zadań.
  Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego - w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

  Inne formy praktyki

  Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

  1) przez okres co najmniej 6 miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;

  2) przez okres co najmniej 1 roku w:

  a) urzędzie skarbowym
  b) izbie skarbowej
  c) urzędzie kontroli skarbowej
  d) urzędzie celnym
  e) izbie celnej
  f) Ministerstwie Finansów
  g) samorządowych służbach finansowych
  h) samorządowym kolegium odwoławczym

  - jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

  3) przez okres co najmniej 1 roku:

  a) na stanowisku prokuratora lub sędziego,
  b) na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,
  c) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  d) na stanowisku skarbnika gminy;

  4) przez okres co najmniej 2 lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

  Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.

  Kwestię praktyk reguluje również:
  podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
  Kalendarium KIDP
  luty 2018
  pnwtśrczwptsond
  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28
  Twoja lokalizacja: Start  /  Dla kandydatów na doradców podatkowych /  Praktyki zawodowe
  »Na górę »Strona główna »Drukuj
  KIDP (centrala)
  02-362 Warszawa,
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310
  tel. (22) 578-50-00,01,02
  fax (22) 578-50-09
  bip podatki lista doradcy lista podmiotow lista doradcy lista doradcy lista doradcy podnoszenie kwalifikacji
  © Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki